Tag: Coaching

อย่ารอให้พร้อมก่อนเลย พร้อม สมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง เมื่อไหร่ที่เราลงมือทำ เราจะค่อยๆ เห็นทางเองว่าจะต่อยังไงดี
จงเรียนรู้จากอดีตที่ผิดพลาด เปิดใจรับสิ่งใหม่และก้าวให้ทันโลกดิจิทัล เพราะทุกการกระทำและเทรนด์ของสังคม เป็นข้อมูลชั้นเลิศที่จะช่วยให้คุณพลิกขึ้นมาแซงหน้าคู่แข่ง
การโค้ชที่ดีต้องไม่ตัดสินคนอื่นและค้นหาศักยภาพคนอื่น

About Us

Get the skills, guidance, and resources you need to make a big difference in your contact center operations that can lead to a big difference

How can we help you?

Contact us with chat messages via facebook messenger or submit a business inquiry online.
thThai