Tag: Branding

จะสำเร็จในธุรกิจไม่ใช่แค่กำไร แต่มองธุรกิจให้ออกตลอดทั้งสายจากต้นน้ำยันปลายน้ำ
5 จิตวิทยา สร้าง Brand Awareness
ถอดความสำเร็จและเรียนรู้จาก PR Campaign อย่าง LEGO Rebuild the World เมื่อของเล่นขอมีส่วนร่วมสร้างโลกใหม่
ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ทำแบบนี้แล้วธุรกิจคุณจะสำเร็จ
CEO ต้องโฟกัสให้ถูกเรื่อง โดยเฉพาะการเลือกคบเพื่อน เพราะมีอะไรให้ต้องทำมากกว่าแค่เสียอารมณ์จากที่เพื่อนชวนไปเที่ยวแล้วงอลที่เราไม่ไป
Brand Awareness สำคัญต่อธุรกิจไหม ?
ถ้าอยากบริหารธุรกิจสำเร็จเลือกตัดสินใจบนความถูกต้อง เมื่อไหร่ที่เลือกแค่ถูกใจอาจจะเสียหายใหญ่ยิ่ง
เปิดแนวทางที่จะสร้าง Brand Love ในยุคที่ลูกค้าเปลี่ยนใจได้ง่ายขึ้น
สิ่งที่สำคัญในธุรกิจคือ win-win บน Business Connection เพราะธุรกิจไม่ใช่แค่ Know How แต่เป็น Know Who
ทำธุรกิจ ตั้งเป้าหมายเดิมไว้  แต่เปลี่ยนวิธีหาเงินตามยุคสมัย คุณตัน ภาสกรนที  เจ้าของอิชิตัน

About Us

Get the skills, guidance, and resources you need to make a big difference in your contact center operations that can lead to a big difference

How can we help you?

Contact us with chat messages via facebook messenger or submit a business inquiry online.
thThai