Tag: Advertising

เพราะผู้คนชอบความท้าทาย ฉะนั้นแคมเปญพีอาร์ต้องกล้าที่จะท้าให้คนออกมาทำดี อย่าง Ice Bucket Challenge ที่มาของคำว่า ‘ไวรัล’ แท้จริง
เคลื่อนไหวทุกอย่าง อย่างมีกลยุทธ์และมีการวาง Timeline ให้ชัดเจน
เรื่องราวความสำเร็จหนึ่งในการสร้างแบรนด์อย่าง Nike คือ ความกล้าเสี่ยงและความกล้าก้าวข้ามขีดจำกัด แบบ ‘Just Do it’
Campaign PR ที่ดีจะต้องปั้นให้ User อยากมีส่วนร่วม
เจาะตัวอย่าง CEO คนดังที่มี Branding โคตรเจ๋ง
บริการรับทำการตลาดให้ แล้วสามารถการันตีความสำเร็จให้ได้หรือไม่ ?

About Us

Get the skills, guidance, and resources you need to make a big difference in your contact center operations that can lead to a big difference

How can we help you?

Contact us with chat messages via facebook messenger or submit a business inquiry online.
thThai