Category: Blog

วิธีสร้าง Relationship จากการใช้โซเชียลมีเดีย
เทคนิคใช้ YouTube สร้าง Personal Branding
5 ข้อหลัก ๆ ที่ต้องยึดสำหรับการทำ “Public Relations 2022”
5 PR Trend ยุค ‘Now Normal’
เริ่มต้นเปิดแบรนด์ขายแบบไหนให้ ‘เจ๋ง’ ไม่ ‘เจ๊ง’
เทรนด์การประชาสัมพันธ์ของปี 2022
ใครที่ต้องทำพีอาร์บ้าง ?
คอนเทนต์แบบไหนที่เรียกว่าพีอาร์ (ประชาสัมพันธ์) ตัวเอง ?
ใช้ Influencer สร้าง Awareness ยังไงให้ปังไม่พัง!
โฆษณาแบบวิดีโอ (Video)  ยิงแอดแบบไหนให้มีประสิทธิภาพ!