Category: Blog

เผยพฤติกรรมลูกค้า ก่อนจะตัดสินใจช้อป
กลยุทธ์ Rebranding สร้างภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อดึงดูดใจ “ลูกค้าเก่า” และ “ลูกค้าใหม่”
สินค้าถูกสร้างในโรงงานแต่ แบรนด์ถูกสร้างขึ้นภายในใจ
หากจะมีใครสักคนนิยามความเป็นแบรนด์ของคุณ ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนนั้นจะถูกพูดถึงหรือเล่าตอนที่คุณนั้นไม่ได้อยู่ร่วมฟังในห้องนั้นๆ
แนะวิธีปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องรับ ESG
ถ้าวันนี้คุณทำให้ผู้คนเชื่อในคุณค่าของบริษัทคุณ สักวันคนเหล่านั้นจะให้ความภักดีกับแบรนด์ของคุณ
อัปเดตเทรนด์สีปี 2024 ที่ Graphic Design ต้องรู้
Digital Marketing Trends 2024
ความสม่ำเสมอเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
จิตวิทยาที่แบรนด์นำมาใช้ แต่ลูกค้าไม่เคยรู้

About Us

Get the skills, guidance, and resources you need to make a big difference in your contact center operations that can lead to a big difference

How can we help you?

Contact us with chat messages via facebook messenger or submit a business inquiry online.
thThai