ประมวลภาพกิจกรรม ‘Double A FastPrint University Roadshow 2017’

ประมวลภาพกิจกรรม ‘Double A FastPrint University Roadshow 2017’

จัดกิจกรรม 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์