ตัวอย่างผลงาน Content Provider ให้กับร้านกาแฟ ’94 Coffee’