ตัวอย่างผลงาน Content Provider ให้กับคอนเสิร์ต ‘CIRCLEofFRIENDS 5วงเพื่อนรัก คึกคักเวลาลงเล่น’