Blog

Everybody is A PR เราทุกคนล้วนแต่เป็นพีอาร์ของตัวเองของทุกสิ่งรอบตัว ที่เราอยากจะสื่อสารและแสดงออกให้เห็น มาสังเกตว่าหลักๆ ที่เราพีอาร์ทั้งแบบรู้ตัวและแบบไม่รู้ตัวมีอะไรบ้าง ?
การสืบทอดตำแหน่ง CEO  คือกับดักความสำเร็จ?? และวิธีเลี่ยง
3 คำยอดฮิต  ในหมู่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์??
“การสื่อสารผ่านตัวเอง” คืออะไร แล้วทำอย่างไร?
3 คำถาม checklist  ที่ไม่ซ้ำซากไว้ถามลูกค้าก่อนลงมือออกแบบ
แคร์ทำไม ถ้าไม่เคยให้ข้าวเรากิน!
การตลาดแบบรู้ใจ?? หนังสือโดย พี่หนุ่ย การตลาดวันละตอน
CEO Branding สำคัญมาก!!
คนที่สำเร็จ  มีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกับคนไม่สำเร็จคือ “กล้าลงทุน”
เหตุผลที่ คุณขายของออนไลน์ ขายอะไรก็ไม่สำเร็จ?
ลูกค้าไม่ได้อยากฟังแค่แบรนด์ฝ่ายเดียว ลูกค้าอยากอ่านข้อมูลที่ข่าวสรุปไว้ให้ด้วย
พีอาร์ คือ แกนสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รักแบบยั่งยืน