ถ้าวันนี้คุณทำให้ผู้คนเชื่อในคุณค่าของบริษัทคุณ สักวันคนเหล่านั้นจะให้ความภักดีกับแบรนด์ของคุณ

ถ้าวันนี้คุณทำให้ผู้คนเชื่อในคุณค่าของบริษัทคุณ สักวันคนเหล่านั้นจะให้ความภักดีกับแบรนด์ของคุณ

“If people believe they share values with a company, they will stay loyal to the brand.”

Howard Shultz – CEO Starbucks

“ถ้าวันนี้คุณทำให้ผู้คนเชื่อในคุณค่าของบริษัทคุณ สักวันคนเหล่านั้นจะให้ความภักดีกับแบรนด์ของคุณ”

thThai