กลยุทธ์ Rebranding สร้างภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อดึงดูดใจ “ลูกค้าเก่า” และ “ลูกค้าใหม่”

กลยุทธ์ Rebranding สร้างภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อดึงดูดใจ “ลูกค้าเก่า” และ “ลูกค้าใหม่”
ทุกวันนี้กระแสต่าง ๆ มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับความชื่นชอบ ความเชื่อมั่น ที่มาไว-ไปไว บางอย่างที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตอาจใช้ไม่ได้ผลในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการ Rebranding ที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อดึงดูดใจลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

การรีแบรนด์ คือ ภาพลักษณ์เชิงธุรกิจ โดยในที่นี้อาจรวมถึงโลโก้ , สี , ชื่อ , สโลแกน เพื่อสร้างการจดจำ โดยมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ดังกล่าวใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่น ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดการรีแบรนด์ ก็มีทั้ง กลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไป , ปรับตัวตามความต้องการของตลาดให้มากขึ้น , เพื่อกู้ชื่อเสียง หลังเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เป็นการลบล้างภาพจำเดิม ๆ และเปิดใจยอมรับใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้การรีแบรนด์ อาจเริ่มตั้งแต่การปรับ “เล็กๆ” นั่นก็คือ “Brand refresh” เช่น ปรับฟอนต์ ปรับโลโก้ เพื่อให้แบรนด์ดูสดใหม่มากกว่าเดิม

ต่อมาเป็นการปรับ “บางส่วน” นั่นก็คือ “Partial Rebranding” เป็นการสร้างความแตกต่าง เช่น ปรับโลโก้ใหม่ แต่ยังคงใช้ฟอนต์เดิม และสุดท้ายกับ “Brand overhaul” เป็นการปรับ “ทั้งหมด” เพื่อสร้างความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ทั้ง โลโก้และสี ซึ่งในที่นี้อาจรวมไปถึงกลยุทธ์ หรือมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เลยก็เป็นได้

กลยุทธ์ Rebranding ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ที่เห็นกันได้บ่อยกับแบรนด์ดังในตลาด คือ
  1. การปรับโลโก้ กลยุทธ์นี้จะทำให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ ช่วยสร้างการจดจำได้ โดยเปลี่ยนองค์ประกอบของโลโก้หรือการใช้สีที่เปลี่ยนไป แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูสีที่ถูกโฉลกและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  2. วาง Brand Position ใหม่ เป็นการกำหนดจุดยืนของร้านให้ชัดเจน โดยดูแนวทางการสื่อสารต่าง ๆ ผ่านการทำคอนเทนต์ เพื่อให้เข้าถึวงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
  3. ทำโฆษณาใหม่ การใช้กลยุทธ์นี้ เป็นการสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการจดจำ และยังช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามาได้
การ Rebranding ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตามกระแส แต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้แบรนด์แข็งแรง ส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลง และอาจขยายตลาด ดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ในขณะที่ลูกค้าเก่าก็ยังคงอยู่ รักและผูกพันแบรนด์มากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้
thThai