ความสม่ำเสมอเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

ความสม่ำเสมอเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

ในการทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงและให้ความสำคัญนั่นก็คือ “ความสม่ำเสมอ” เพราะเป็นหัวใจของความสำเร็จในทุก ๆ อย่างที่ทำให้เจ้าของธุรกิจไม่หยุดพัฒนา และเป็นการเร่งความสำเร็จให้ใกล้ขึ้นด้วย

ที่ผ่านมาหลาย ๆ เจ้าของกิจการ ถูกตั้งคำถามว่าทำไมจึงล้มเหลวในการทำเป้าหมายให้สำเร็จ เพราะบางคนไม่ได้ตั้งใจทำหรือลงมือทำแล้วแต่ทำไม่สม่ำเสมอ จนผลลัพธ์ออกมาคือ “ไม่ประสบความสำเร็จ”

  • ตั้งมั่น ตั้งใจ ให้สม่ำเสมอ
    บ่อยครั้งที่ “ความสำเร็จ” ไม่ได้วัดกันที่ใครทำผลงานได้ดีกว่าใคร แต่วัดกันที่ใครทำได้ “สม่ำเสมอ” มากกว่ากัน ยกตัวอย่าง หาก “ตั้งใจ” ทำอะไรเป็นเวลาติดต่อกัน สิ่งนั้นจะกลายเป็นทำอย่างสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ และกลายเป็นว่าไม่ต้องใช้ความพยายามอีกต่อไป
  • ไม่หยุดคิด ตั้งเป้าหมายสม่ำเสมอ
    “การตั้งเป้าหมาย” ให้เริ่มจากเป้าหมายเล็ก เมื่อทำสำเร็จแล้วค่อยขยับ ให้ใหญ่ขึ้น แต่ทั้งนี้การตั้งเป้าหมายต้อง “วัดผล” ได้ เพื่อจะได้คำนวณ ความก้าวหน้า และต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • ลงมือทำ สม่ำเสมอ
    การ “ลงมือทำ” อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เป้าหมายประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น เพราะ “วินัย” คือหัวใจของความสำเร็จ โดยเป็นการฝึกฝนตัวเอง เพิ่มความชำนาญ หากลงมือทำต่อเนื่องก็ยิ่งเชี่ยวชาญขึ้นไปด้วยเช่นกัน

แม้มุมมองความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และไม่ตายตัว แต่สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จที่เหมือนกันก็คือ “ความสม่ำเสมอ” ที่ว่ากันว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

thThai