เปิดเทคนิคใช้ Influencer Marketing เพื่อสร้างยอดขายดันแคมเปญ

เปิดเทคนิคใช้ Influencer Marketing เพื่อสร้างยอดขายดันแคมเปญ
การจะเลือกใช้ Influencer Marketing นั้น จะใช้โดยไม่ดูเดต้าและไม่มีกลยุทธ์ไม่ได้ มีข้อมูลให้ไว้กับสื่อในหลายสำนักว่า Influencer Marketing ถ้าวางแผนให้ดีและเลือกใช้ในเทศกาลสำหรับหรือ Seasonal Campaign มีผลช่วยส่งเสริมยอดขายได้ดีมากขึ้น
  • รู้ Objective ที่ชัดเจนว่า Influencer คนนี้ จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร เช่น ให้ Influencer ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์และโปรดักส์ เป็นต้น
  • เลือก Influencer ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ที่มีฐานคนติดตามที่ Engagement สูงหรือเป็น Target ที่สามารถ Convert มาเป็นโอกาสการขายและเป็นลูกค้า
  • จับมือร่วมกันกับ Influencer เพื่อขึ้นแคมเปญสื่อสารร่วมกันตามเป้าหมายของแคมเปญที่เซตไว้ร่วมกัน
  • เปิดโอกาสให้ Influencer จำนวนมาก Free from ในการ Collaboration ร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อกระตุ้น Impact มหาศาล
thThai