การสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์องค์กรของแบรนด์นั้นๆ เป็นสิ่งที่แยกขาดจากกันไม่ได้ ต้องเข้าใจและเลือกใช้อย่างเหมาะสม

การสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์องค์กรของแบรนด์นั้นๆ เป็นสิ่งที่แยกขาดจากกันไม่ได้ ต้องเข้าใจและเลือกใช้อย่างเหมาะสม
ยังมีหลายคนที่เข้าใจผิดและสับสนระหว่าง Branding VS Public Relations คอนเทนต์นี้จะมาแยกให้เห็นความแตกต่างของการทำงานทั้งสองพาร์ทอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
การสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์องค์กรของแบรนด์นั้น ๆ เป็นสิ่งที่แยกขาดจากกันไม่ได้แต่ต้องเข้าใจและเลือกใช้อย่างเหมาะสม
 
Branding 
  • แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและจดจำ
  • เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นให้เป็นภาพลักษณ์ที่คนจดจำ
  • สิ่งที่นำเสนอจะต้องสอดคล้องกับองค์กร แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์
Public Relations 
  • การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ว่าจะแบบสื่อหลักหรือ Digital PR
  • สร้างและจัดความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กร แบรนด์ ลูกค้า นักลงทุนและสื่อมวลชน
  • รักษาภาพลักษณ์ที่ดีที่แบรนด์ได้นำเสนอไว้ผ่านทุกช่องทางสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างข่าว นำเสนอข่าวเพื่อเป็นความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมด้วย
  • สำหรับในยุคดิจิทัลเพิ่ม Traffic เรื่องของ SEO เข้ามาด้วย
thThai