แกะพฤติกรรมผู้บริโภคทั้ง 5 เจนรู้ให้ทันขายของได้

แกะพฤติกรรมผู้บริโภคทั้ง 5 เจนรู้ให้ทันขายของได้
Alpha “นักรีวิวและบริโภคคอนเทนต์ออนไลน์”
 • อายุ 11 ปีและถือเป็นเจนที่กำหนดอนาคตของโลกใหม่
 • มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี
 • ณ ปัจจุบันที่ยังเป็นเด็กผู้ปกครองคือคนที่จะแสงหาการให้ข้อมูลความรู้มาให้ในกลุ่ม Soft Skills, Life Skill
 • สามารถเข้าถึงและใช้ Social Media Platform และ Application ต่าง ๆ ได้อย่างชำนาญ
Gen Z “ผู้สร้างเทรนด์และนักเผยแพร่”
 • อายุระหว่าง 8-20 ปี
 • เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ณ ปัจจุบันที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักถึงแม้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยแต่ Gen Z คือกลุ่มแนะนำให้ข้อมูลและเลือกซื้อให้กับผู้สูงวัยอยู่ ณ ตอนนี้
 • เป็นกลุ่มที่รับข้อมูลข่าวสารมาจาก internet / Social Media
 • เป็นกลุ่มให้ความสำคัญกับความมั่นคง ความสุขทางใจ ครอบครัว ให้ความสำคัญกับตัวเองมาก
 • ใช้ Facebook รับข้อมูล, Instagram แชร์ไลฟ์ไตล์, Twitter คลายเหงา และ Tiktok ผ่อนคลาย
 • ชอบและติดตามในสิ่งที่ดูเหมือนจะให้คอนเทนต์เข้าใจความเป็นธรรมชาติของพวกเขาแบบไม่ยัดเยียดมาในลักษณะของเพื่อนที่เป็นมิตร
Gen Y “นักรวมตัวในร้านชิล”
 • อายุระหว่าง 21-37 ปี
 • เป็นกลุ่มที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติ มีกำลังเงินในระดับหนึ่งที่สำคัญ
 • เป็นกลุ่มที่เชื่อมต่อกับ Internet และ Social Media
 • จะเลือกทุกอย่างจากความชอบแต่อิงจากข้อมูลที่หาได้ใน Social Media
 • ส่วนใหญ่มีแนวคิดของตนเองสูงในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความคล่องตัวสูงในการปรับตัวเข้ากับการเจริญทางเทคโนโลยีของโลก เป็นประชากรกลุ่มใหญ่สุดและจะเป็นผู้นำรุ่นต่อไปในการพัฒนาโลกยุคดิจิทัล
Gen X “สายกิจกรรมว่างรีวิวและโปร”
 • อายุระหว่าง 38-53 ปี
 • เป็นวัยที่หันมาให้ความสนใจกับงานอดิเรก กิจกรรมนอกบ้าน
 • นิยมจัดหา ซื้อของที่ใกล้บ้าน รับส่งสะดวกสบายและเน้นไปที่เรื่องของของใช้ในครัวเรือน ครอบครัว
 • ชอบการให้คะแนนหรือรีวิว ในสิ่งที่ได้รับความสนใจ
 • การให้ส่วนลดของแจกแถมกลุ่มนี้ให้ความสำคัญมากที่สุด
Baby Boomer “ท่องเที่ยวและห่วงปลอดภัย”
 • อายุระหว่าง 54-72 ปี
 • เน้นความสำคัญของสุขภาพและความแข็งแรง
 • ให้เวลากับการอยู่บ้านและครอบครัว
 • ใช้เวลาบนโลก Internet มากขึ้นเพื่อลดความเหงา
 • เริ่มจากการมี Facebook ส่วนตัวของตัวเอง
 • เริ่มซื้อของออนไลน์มากขึ้น