การสร้าง Public Relations Strategy สำหรับสร้างการจดจำแบรนด์

การสร้าง Public Relations Strategy สำหรับสร้างการจดจำแบรนด์
“ Your brand is what others say about you when you are not in the room” – Jeff Bezos
การต่อสู้กันในโลกของการตลาด มีเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังในการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และนำไปสู่การสร้างการจดจำแบรนด์ของคุณดังคำพูดของ Jeff Bezos ที่ว่า “แบรนด์คือสิ่งที่ผู้คนพูดถึงคุณได้โดยที่ไม่ต้องมีคุณอยู่ร่วมในห้องนั้นและอธิบาย” คอนเทนต์นี้เลยขอแนะนำ 4 กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยคุณสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ของคุณ
Create brand recognition with a powerful value proposition
บริษัทหรือองค์กรจำเป็นต้องสร้าง Vision และ Mission ให้กับตนเองเพื่อเป็นการยืนยันว่าเมื่อพวกเขาเติบโตแล้วนั้นพวกเขาตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นว่าจะทำอะไร เพื่อลูกค้าของพวกเขาและเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม
Establish trust as a thought leader
สร้างภาวะความเป็นองค์กรผู้นำโดยการรู้จักใช้เครื่องมือทางการตลาดในการสื่อสารตัวเองออกไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่คู่ควรกับพื้นที่สื่อนั้น ไม่เว้นแต่แม้คุณจะเป็นเพียงองค์กรเล็ก ๆ ซีอีโอของคุณมีบทบาทอย่างมากที่จะนำเสนอคอนเทนต์ตัวตนที่สอดรับกับธุรกิจขององค์กรออกไป ผ่านการเผยแพร่บทความหรือข่าวประชาสัมพันธ์
Be considerate to journalists
ในแต่ละวันนักข่าวนั้นได้รับการนำเสนอข่าวของแต่ละองค์กรนับพันข่าวเพื่อ Pitch ลงข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์กรจำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อในแง่การเกื้อกูลกันของแหล่งข่าวและ นักข่าวหากคุณเห็นว่าธุรกิจของคุณมีประโยชน์ต่อผู้คนต้องทำให้นักข่าวเข้าถึงข้อมูลคุณได้ง่าย
Be A Storyteller
ในการสร้างคอนเทนต์เพื่อ Pitch เป็นข่าวคุณจะต้องรู้ไว้เสมอว่าต้องนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจของคุณอย่างมีประโยชน์ต่อผู้คน เช่น ประเด็นที่คุณให้การสนับสนุนชุมชนหรือท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต เหล่านี้ล้วนสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้คุณ