5 ข้อหลัก ๆ ที่ต้องยึดสำหรับการทำ “Public Relations 2022”

5 ข้อหลัก ๆ ที่ต้องยึดสำหรับการทำ “Public Relations 2022”
  • Analyze data to create new things

การวิเคราะห์ปัญหา หาทางออก และสร้างสรรค์สิ่งใหม่

  • Creativity and Technology

การผสานความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในแผนการประชาสัมพันธ์

  • Move Fast and Adapt Faster

ปรับปรุง เคลื่อนไหว และประยุกต์แผนการตลาดการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว และต้องทันเหตุการณ์ ทันกระแส

  • Storytelling is King and Media Placement is Queen

คอนเทนต์การเล่าเรื่องสำคัญมาก แต่พื้นที่สื่อในปัจจุบันสำคัญไม่แพ้กัน ครองพื้นที่ได้ก่อน ได้เปรียบกว่า

  • Customer Love Strategy

กลยุทธ์ทำอย่างไรให้ลูกค้ารัก การตลาดเสกมนต์คาถา ลูกค้ารัก ลูกค้าหลง