ใครที่ต้องทำพีอาร์บ้าง ?

ใครที่ต้องทำพีอาร์บ้าง ?