เทรนด์การประชาสัมพันธ์ของปี 2022

เทรนด์การประชาสัมพันธ์ของปี 2022
สำหรับเทรนด์ของการประชาสัมพันธ์ในปี 2022 ในมุมมองส่วนตัวของอุ้มต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน Internal PR และ External PR
Internal PR หรือ การสื่อสารภายในองค์กรควรจะต้องวางแผนดำเนินการ ต่อไปนี้
  • สร้างช่องทางการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะพูดคุยด้วยหรือต้องการสื่อสารออกไป
  • เลือกคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายโดยคำนึงถึงตัวเค้าเป็นหลัก เค้าอยากฟังอะไร อยากเห็นอะไร อยากเสพคอนเทนต์แบบไหน ไม่ใช่เพียงแค่แบรนด์จะพูดอะไรออกไปต้องคิดถึงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วย
  • ในพื้นที่สื่อ Internal นั้นหมายรวมถึง Social Media ขององค์กร ในปี 2022 อาจจำเป็นต้องมองและจัดสรรงบประมาณออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ทั้งการผลิตคอนเทนต์คุณภาพที่ตรงใจ การซื้อ Boost post เฉพาะคอนเทนต์ และการซื้อโฆษณาในภาพรวม
External PR หรือ การสื่อสารภายนอกองค์กร
  • องค์กรหรือแบรนด์ต้องมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชัดเจน Inside Out ภายในต้องชัดก่อนถึงจะสื่อสารออกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเขียนบทความหรือคอนเทนต์ทางการสื่อสารจะต้องไปพร้อมกับ Format ที่รองรับ SEO หรือการ Search ที่มีคุณภาพ
  • เลือกการนำเสนอคอนเทนต์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถจับกระแสมาพลิกเชื่อมโยงกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้
  • ยังต้องรักษาไว้ซึ่งงานข่าวประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนควบคู่กับการโฆษณาเพื่อซัพพอร์ทซึ่งกันและกัน
  • ทำการสื่อสารทั้งแบบวงกว้างและแบบเจาะเฉพาะกลุ่มบุคคล Personalize Communication & PR เพราะปัจจุบันคนให้ความสำคัญกับความเป็นตัวเองมากขึ้นสูงขึ้นต้องเข้าใจการเลือกเครื่องมือและคอนเทนต์ที่จะสื่อสารทั้งแนวกว้างและแนวเจาะลึกเชิงบุคคล
  • สร้างการประชาสัมพันธ์ที่วัดผลได้จากเครื่องมือด้านดิจิทัลที่มีให้ใช้ตั้ง KPI ของการทำงานได้ชัดเจนว่าเม็ดเงินที่จ่ายจะได้ Awareness กลับมาแบบไหน คุ้มค่าหรือไม่อย่างไร