คอนเทนต์แบบไหนที่เรียกว่าพีอาร์ (ประชาสัมพันธ์) ตัวเอง ?

คอนเทนต์แบบไหนที่เรียกว่าพีอาร์ (ประชาสัมพันธ์) ตัวเอง ?
เรามักจะเข้าใจและตีความว่าการทำการประชาสัมพันธ์หรือที่เราเรียนสั้น ๆ ว่า PR (พีอาร์) นั้นคือแค่การเขียนข่าวส่งข่าว ในความจริงแล้วทุกอย่างที่เรานำเสนอตัวเองออกไปในทุกพื้นที่ล้วนเรียกว่า “พีอาร์” แต่เป็นการพีอาร์ใน Segment ที่เรียกว่า พีอาร์ตัวเอง หรือ Personal PR แล้วแบบไหนที่เรียกว่าพีอาร์ตัวเองบ้าง ยกตัวอย่างมาให้ดู ต่อไปนี้
  • การเขียนโพสต์ในหน้า Facebook Wall ยินดีกับตัวเองในความสำเร็จจากการได้งานใหม่ ได้รับรางวัล เหล่านั้นล้วนเป็นการพีอาร์ตัวเองแฝง เพื่อให้คนเห็นเป็นความน่าเชื่อถือว่าคนนี้เก่งและเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
  • การเขียนแสดงทัศนะหรือแนวคิดตัวเองต่อเหตุการณ์บ้านเมือง เรื่องที่กำลังเป็นกระแสก็เป็นการพีอาร์ตัวเองในรูปแบบหนึ่ง เหมือนกับการเขียนบทความเผยแพร่ในสื่อสาธาณะแต่รูปแบบนี้คือการเผยแพร่ในกลุ่มปิดนั่นเอง แต่หากเมื่อใดที่เปิด Public คอนเทนต์บทความแสดงทัศนะนั้นให้คนแชร์ออกไปได้ก็เท่ากับได้ชิงพื้นที่สื่อและพีอาร์ตนเองในเรื่องนั้นออกไปแล้ว
  • การคอมเมนต์ในพื้นที่สื่อสาธารณะต่าง ๆ ก็เป็นการสร้างการรับรู้หรือพีอาร์อย่างหนึ่งยกตัวอย่าง เคสกระแสดังทั่วบ้านเมืองของ พส. บรรดาแบรนด์ต่างไหลไปโพสต์คอมเมนต์ จุดประสงค์เพื่อสร้างให้คนเห็นชื่อแบรนด์ตัวเองและความสร้างสรรค์ของการเลือกใช้คำสื่อสารให้คนรู้สึก เอ้ย!! แบรนด์นี้คิดได้ยังไงน่าสนใจ จำชื่อแบรนด์ได้และเข้ามากดแสดงความรู้สึกร่วมให้ ก็ถือเป็นการพีอาร์ด้วย เป็นต้น