เทคนิคการเกลี้ยกล่อมหรือการสร้างกระแสแบบ PR

เทคนิคการเกลี้ยกล่อมหรือการสร้างกระแสแบบ PR

เปิด 7 เทคนิคสำคัญที่คุณจะสามารถสร้างกระแสเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้

  1. รู้จักกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร
  2. ตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
  3. มีข้อมูลสรุปชัดเจน
  4. พัฒนา Point ของการสื่อสารในการให้เหตุผลที่ดี
  5. กำหนดคำ และ ข้อความสำคัญ ให้ชัดเจน
  6. ไม่มีการพูดถึงคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้าม
  7. ทำมากขึ้นและทำอย่างต่อเนื่อง