ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์นั้น ย้ำกันอีกครั้งว่าหัวข้อข่าวจะเกิดขึ้นกับเรื่องราวขององค์กรและมีการอัพเดทความเคลื่อนไหวต่อสื่ออย่างต่อเนื่อง

ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์นั้น ย้ำกันอีกครั้งว่าหัวข้อข่าวจะเกิดขึ้นกับเรื่องราวขององค์กรและมีการอัพเดทความเคลื่อนไหวต่อสื่ออย่างต่อเนื่อง

ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์นั้น ย้ำกันอีกครั้งว่าหัวข้อข่าวจะเกิดขึ้นกับเรื่องราวขององค์กรและมีการอัพเดทความเคลื่อนไหวต่อสื่ออย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจเป็นการประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ การเลื่อนตำแหน่งผู้บริหาร การจัดตั้งกองทุนทุนการศึกษาของนักเรียน เป็นต้น และในการวางแผนประชาสัมพันธ์นั้น หนึ่งในแผนคือการเลือกเครื่องมือที่จะใช้ประกอบ คอนเทนต์นี้ขอยกตัวอย่างเครื่องมือแต่ละประเภทมาเพื่อให้เป็นข้อมูล

  • บทสัมภาษณ์ 
  • บทความ 
  • ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  • เทรนด์ของอุตสาหกรรม 
  • การจัดกิจกรรม Media Briefing
  • Event Press Conference
  • Group Community