ในการทำงานประชาสัมพันธ์ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำงานร่วมกันในฐานะแหล่งข่าว และสื่อมวลชน มาดูกันว่า 5 สเต็ปที่จะสร้างกลยุทธ์หลักสำคัญของพีอาร์มีอะไรบ้าง ?

ในการทำงานประชาสัมพันธ์ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำงานร่วมกันในฐานะแหล่งข่าว และสื่อมวลชน มาดูกันว่า 5 สเต็ปที่จะสร้างกลยุทธ์หลักสำคัญของพีอาร์มีอะไรบ้าง ?

หากต้องการจะสร้างและวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ให้เป็นมาสเตอร์ไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าใจ 5 สเต็ปต่อไปนี้..

เข้าใจความเป็นสื่อ – สื่อไหนที่เราจะทำงานด้วย ใครคือนักข่าวที่ดูแลและเขียนคอนเทนต์ข่าวในด้านนั้นๆ เนื้อข่าวประชาสัมพันธ์เรามีแล้วหรือยัง ผู้บริหารคนไหนที่จะเป็น Key Speaker สำหรับให้ข้อความสัมภาษณ์ในข่าวนั้น เผื่อมีโอกาสให้นักข่าวได้สัมภาษณ์ต่อได้เพิ่มเติม

กระเพื่อมข่าวให้ได้รับการเผยแพร่ – ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์นั้น วัตถุประสงค์ก็คือ ต้องการให้ข่าวนั้นได้รับเผยแพร่ในสื่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด จึงจำเป็นต้องตั้งคำถามว่า ทำไมนักข่าวถึงต้องเลือกข่าวของเราในการเผยแพร่ ข่าวของเราให้ให้ประโยชน์หรือคุณค่าอะไรต่อคนอ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ข่าวนั้นเชื่อมโยงกับกระแสสังคมหรือสิ่งที่กำลังเป็นประเด็นจับตามองหรือไม่

รู้ว่าจะต้องใช้อะไรในการนำเสนอต่อนักข่าว – ปกติในงานข่าวประชาสัมพันธ์เราเรียกกันว่า PR Materials สิ่งที่จะต้องมีเป็นหลักสำคัญในการนำเสนอนักข่าวพิจารณาได้แก่ เนื้อข่าว ข้อความบทสัมภาษณ์ ภาพประกอบที่ไฟล์มีความละเอียดและคุณภาพสูง วิดีโอคลิป เป็นต้น

กระจายข่าวนั้นให้มากขึ้นยังกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ในการทำข่าวและข่าวได้รับการเผยแพร่ทุกครั้งนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีต้องมีการทำ Closed PR หรือการทำพีอาร์ไปยังกลุ่มเป้าหมาที่มีส่วนได้เสียทางธุรกิจกัน โดยการส่งรายงานที่ได้เผยแพร่นั้นออกไปให้รับรู้ด้วยอีกทางหนึ่ง

การประชาสัมพันธ์ต้องใช้เวลาไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วสำเร็จเลย – แจ้งเตือนกันอีกครั้งว่าสำหรับการทำการประชาสัมพันธ์นั้นไม่เพียงทำครั้งเดียวแล้วจะเห็นผลสำเร็จเลย พีอาร์ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเล่าเรื่องอัพเดท ทั้งเปิดตัวสินค้าใหม่ ความสำเร็จที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้า สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทั้งหมด ที่จะต้องอัพเดทสื่อมวลชนเสมอ