เทียบความแตกต่างของงาน Advertising และ PR

เทียบความแตกต่างของงาน Advertising และ PR

ในการทำธุรกิจเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีเป้าหมายหลักคือการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและองค์กร สร้างยอดขายจากสินค้าและบริการ และถ้าหากทุกบริษัทต้องทำการเพิ่มยอดขายให้กับตัวเองจึงจำเป็นต้องเข้าในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ สามารถทำได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ ทีวี, นิตยสาร, ออนไลน์ แต่ทั้งสองมีความแตกต่างที่ขอแยกออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน

Definition : สำหรับการโฆษณานั้นหน้าที่หลักคือเพื่อประกาศสินค้า คุณภาพที่ต้องการนำเสนอ ราคา ช่องทางการซื้อขายให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ ส่วนพีอาร์ หรือ ประชาสัมพันธ์ นั้นคือการสร้างเรื่องราวเพื่อให้เกิดความ “ไว้วางใจ” และเป็นหนทางการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจ่ายเงินโฆษณา แต่ทั้งนี้หากจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องทำทั้ง 2 อย่างควบคู่ให้เสริมกันไป

Communication : โฆษณาเป็นการนำเสนอสินค้าไปสู่ลูกค้าฝ่ายเดียวถือเป็นการทำ One Away Communication ส่วนพีอาร์ หรือ ประชาสัมพันธ์ นั้น เป็นการสร้างการสื่อสารแบบ Two Ways Communication สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เกิดการมีส่วนรวม ไว้ใจ เชื่อใจกัน

Aim : โฆษณาสร้างให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงสินค้าและบริการและการทราบราคาให้ตัดสินใจจ่าย ส่วนพีอาร์ หรือ ประชาสัมพันธ์ นั้น มีเป้าหมายสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมวางกว้างและขยายออกไปให้ได้มากที่สุด

Amount of Control : โฆษณาสามารถควบคุมได้จากภายในองค์กร ส่วนพีอาร์ หรือ ประชาสัมพันธ์ นั้น ไม่สามารถควบคุมได้หากเป็นการสร้างการพีอาร์จากสาธารณะชนเอง

Publishing Period :โฆษณาสามารถจัดวางสื่อสารในพื้นที่สื่อได้นานเท่าที่ต้องการและพึงพอใจ ส่วนพีอาร์ หรือ ประชาสัมพันธ์ นั้น สามารถเผยแพร่ได้เพียง 1 ครั้ง จึงเป็นที่มาของการของทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ