พูดยังไงให้ได้ใจคนฟัง ?

พูดยังไงให้ได้ใจคนฟัง ?

5 ทริกที่จะถูกใจคนฟัง

• ต้องไม่ลืมที่จะพูดชื่อของคนที่เราสนทนาหรือมีการพูดคุยด้วยกัน
• ย้ำคำถาม หรือ สิ่งที่คุณได้รับฟังจากบทสนนาร่วมกันในประโยคหรือประเด็นสำคัญ เพราะนั่นหมายถึงคุณกำลังตั้งใจฟังและจดจ่อกับการคุยกันอยู่
• เป็นนักฟังที่ดี ไม่พูดแทรกขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูด แสดงท่าทางรับทราบในระหว่างคุยกัน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการคุยกันผ่านการตั้งคำถาม การถามต่อ การเชื่อมโยงไม่ให้เกิดความเงียบจากการขาดการต่อเนื่องบทสนทนากัน
• ไม่พูดแค่เรื่องของตัวเอง พูดในเรื่องที่อีกฝ่ายให้ความสนใจร่วมด้วย
• หากเห็นแตกต่างให้ใช้เหตุผลและคำอธิบายอย่างมีหลักการ ในทางสร้างสรรค์และไม่ใช้อารมณ์ร่วม

รับบริการ
Click: www.brandcom.co.th/promo_brandcom/
.
www.brandcom.co.th
#brandcommunicationcompany #sellingawarenesscompany