คุณจี๊บ เทพอาจ มอบเตียงสนาม 40 เตียง ให้โรงพยาบาลสนามคลองอ้อม ฉะเชิงเทรา

คุณจี๊บ เทพอาจ มอบเตียงสนาม 40 เตียง ให้โรงพยาบาลสนามคลองอ้อม ฉะเชิงเทรา

คุณจี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด ได้มอบหมายให้ผู้แทนลงพื้นที่มอบเงินสด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เครื่องช่วยหายใจจำนวน 10 เครื่อง แอลกอฮอล์จำนวน 6 ถัง เครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วจำนวน 20 เครื่อง

ร่วมกับ SCG สนับสนุนเตียงกระดาษจำนวน 40 เตียง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื่อโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผ่านทางผู้แทนรับมอบจากโรงพยาบาลสนามคลองอ้อม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา