3 คำถาม checklist ที่ไม่ซ้ำซากไว้ถามลูกค้าก่อนลงมือออกแบบ

3 คำถาม checklist  ที่ไม่ซ้ำซากไว้ถามลูกค้าก่อนลงมือออกแบบ

ก่อนที่จะเริ่มลงมือออกแบบให้กับลูกค้า หลังจากได้รับบรีฟงานมานั้น สิ่งแรกที่คุณควรทำคือ เข้าไปนั่งในใจลูกค้า เข้าไปขุดค้นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าออกมาให้ได้ก่อน ซึ่งอาจเป็นการเริ่มต้นที่ยากและท้าทายมากกว่าการออกแบบเสียอีก แต่ก็จะเป็นใบเบิกทางที่นำไปสู่ชื่อไฟล์ ว่า “AW_Final” ในแบบที่เร็วที่สุดได้เช่นกัน

โดยเริ่มจากการนัดประชุมกับลูกค้าและมีแบบสอบถาม checklist ให้กับทางลูกค้าได้สำรวจ ประเมินตัวเองก่อนการเริ่มงาน ดังนี้

  1. ลูกค้าได้รับประสบการณ์หรือบทความอะไรจากการออกแบบครั้งที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าตระหนักถึงสิ่งที่ไม่ได้ผลกับแบรนด์
  2. การตัดสินใจเลือกการออกแบบที่ดีจะอยู่กับลูกค้าตลอดการช่วยให้ลูกค้าเข้าใจว่าสิ่งใดดีที่สุด และประสิทธิภาพสูงสุดกับทางลูกค้า
  3. ประสบการณ์กับนักออกแบบคนก่อน จะช่วยในเรื่องแนวทางปฏิบัติที่เราต้องรับมือและปฏิบัติต่อลูกค้าให้ดีที่สุดบนความคาดหวังและจุดมุ่งหมายเดียวกันของแคมเปญ

ถ้าไม่มีคำถามด้านบน ในระหว่างทาง Designer เองอาจมีคำถามมากมายกับงานที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นได้ ดังนั้นการมีคำถามก่อนการเริ่มต้น จะเป็นเหมือน shortcuts ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจทั้งของลูกค้าและ Designer ผลงานก็จะออกสู่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ลูกค้าตั้งใจ

.

ปรึกษาเราในการสร้างการรับรู้ที่ www.brandcom.co.th/promo_brandcom/

.

www.brandcom.co.th

Social media: @brandcommunicationTH

#brandcommunicationcompany

#SellingAwarenessCompany