ว่าด้วยเรื่อง “ผู้นำ”

ว่าด้วยเรื่อง “ผู้นำ”

ภาพลักษณ์และความเป็นผู้นำสร้างได้ไหม ?

สร้างได้ค่ะ
มีโฟกัส วางภาพเป้าและบทบาทว่า “ตัวเองคือผู้นำ” ให้ชัดเจน
จากนั้นถ่ายทอดภาพที่ชัดเจนในมุมมองของเรา ในทัศนคติของเราออกมาเป็น การแต่งกาย, พูด, สื่อสาร, โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือเสริมความคมชัด ของภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำให้ปรากฏโดดเด่น จนคนอื่นจดจำ
ใครๆ ก็ทำได้ เพราะนี่คือ 1 ใน process ของการพัฒนาตัวเองไปอยู่ในด้านที่ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์ แค่แสวงและลงมือทำ

ผู้นำต้องมี branding เพื่อให้คนจดจำได้หรือเปล่า ?

เป็นคุณสมบัติหนึ่งข้อที่จำเป็น
เพราะโครงสร้างสำคัญประกอบด้วย 4 ส่วนที่ผู้บริหารต้อง carry on คือ องค์กร, คน, งาน, และการสื่อสาร ฉะนั้น branding คือ good supporting ที่ดีที่จะช่วยผู้บริหารสร้าง ความเชื่อถือ เชื่อมั่น และตัวแทนองค์กร ฉะนั้นภาพลักษณ์ผู้นำ ที่นำเสนอแบบไหน จะสะท้อนบุคลิกองค์กรออกมาได้ ทั้ง การแต่งกาย, การแต่งหน้า, ทำผม, เครื่องประดับ, และการแสดงออก เช่น ความมั่นใจ จนถึงทัศนคติที่สื่อสารออกมา

บางคนเกิดมา มีลักษณะความเป็นผู้นำติดตัวมาด้วยเลย

นั่นเป็นข้อดีมาก แต่อย่างที่อุ้มบอกไปค่ะ ความเป็นผู้นำพัฒนาได้
คุณสมบัติสำคัญของผู้นำยอดนักบริหาร คือ
คุณต้องเชื่อมั่นและบอกตัวเองให้ได้ว่า คุณคือผู้นำที่จะบริหารทีมไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย เพราะถ้าคุณยังไม่เชื่อใจตัวเอง ลูกทีมจะเชื่อใจคุณได้อย่างไร คุณต้องสั่งจิตตัวเองควบคุมให้ถูกทิศทางก่อน
คุณต้องมี inner และความรักในอาชีพคุณสูงมาก เพราะมันจะส่งเป็นพลังงานออกมายังทีมที่คุณบริหารงานอยู่ เชื่อมั้ยว่าลูกน้องจะ copy past พฤติกรรมของของคุณได้อย่างง่ายดาย และกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในทันที
อ่านคนให้ออก ทั้งคุณลักษณะด้านดี ที่เอื้อประโยชน์ต่อฟังก์ชั่นการทำงาน และสิ่งที่เห็นเป็นโอกาสพัฒนาต่อได้ Aware ในข้อเสีย ที่หากยังไม่สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาได้ เพื่อจะได้เลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
เป็นนักฟัง และ นักถามที่ดี
คุณต้องเป็นคนกล้า เป็นนักสร้างสรรค์ และ ขยันพัฒนา
มีการวางแผน รองรับความเสี่ยง และมีทางเลือกให้อย่างรอบคอบ
มีความยืดหยุ่น แต่พร้อมจะเด็ดขาด ข้อนี้ฟังแล้วขัดแย้ง แต่จำเป็นต้องมีคุณลักษณะนี้ เลือกใช้ให้ตรงกับสถานะการณ์ต่อหน้า
มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถเขียนแผนที่จะพาไปถึงเป้าหมายนั้นให้ตัวเอง, ทีมใต้การบริหาร และทุกส่วนเห็นภาพเดียวกันได้อย่างคมและชัดจับต้องได้ ความสำเร็จ เป็นคำสวยหรู แต่ อะไรที่วัดความสำเร็จ เป็นชิ้นได้ คุณต้องสร้างมันคือมา เป็นเป้าของคุณ เป้าของทีม และไปสู่เป้าองค์กร
มีคลังความรู้ ที่มากกว่าแค่เรื่องงานของหน้าที่ตัวเอง รู้เรื่องครอบครัวลูกน้องบ้าง, ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวผู้บริหารบ้าง, แนวคิดของเพื่อนร่วมงานต่อทีมงานตัวเองบ้าง, สังคม และเศรษฐกิจบ้าง หรือแม้แต่เรื่องบันเทิง
มีบุคลิกภาพ หรือการแสดงออกของภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือ และเป็นต้นแบบของทีมงาน ทุกคนอยากมีนายที่สวย หล่อ เป็นความภูมิใจไปบอกต่อ และเมื่อเค้าเห็นคุณแบบนี้ในทุกวัน เค้าจะซึมซับและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ หรือ คล้ายคลึงจากการถ่ายทอดโดยการมองเห็น
ลงมือทำในบางกิจกรรมกับลูกน้อง ให้เห็นเป็นกำลังใจ หรือ เห็นว่า เราทำได้และทำเป็นมาก่อน เพื่อความเชื่อมั่น

.

Brand Communication Agency
Branding & Communication full service
Line: @brandcommunication
Email: info@brandcom.co.th