สถาบันคุ้มครองเงินฝากเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ “SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมกระตุ้นการรับรู้ผ่านกิจกรรมแคมเปญ

สถาบันคุ้มครองเงินฝากเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ “SAFE IT UP  คุ้มครอง เพื่อคุณ” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมกระตุ้นการรับรู้ผ่านกิจกรรมแคมเปญ

เนื่องในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 10 ปี ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จึงได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ใหม่ “SAFE IT UP  คุ้มครอง เพื่อคุณ” เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเงินฝาก ณ ห้อง The Playhouse โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อต้องการแนะนำบทบาทหน้าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และระบบการคุ้มครองเงินฝาก และเปิดตัวแคมเปญการสื่อสารใหม่ล่าสุดส่งท้ายปี เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากให้กระจายไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด โดยมี นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กล่าวเปิดงานและร่วมเสวนาในหัวข้อ “มาทำความรู้จัก ความสำคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และการให้ความคุ้มครองเงินฝาก” และได้รับเกียรติจาก คุณใบเฟิร์น – พัสกร พลบูรณ์ นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่มารับหน้าที่หนึ่งในกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวด และ คุณกริช เศรษฐนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ร่วมพูดคุย

นายสาทร เปิดเผยว่า สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีหน้าที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองเงินฝากของประชาชนที่ฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หากสถาบันการเงินดังกล่าวถูกปิดกิจการ  สคฝ. ก็จะจ่ายคืนเงินฝากตามที่กฎหมายกำหนดโดยเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญที่มีต่อประชาชนโดยตรง จึงได้เปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ล่าสุด “SAFE IT UP  คุ้มครอง เพื่อคุณ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการอธิบายบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของ สคฝ. ให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย โดยนำเสนอผ่านวิดีโอสกู๊ปเล่าเรื่องราว รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญภายใต้แคมเปญประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้นั่นคือ การประกวดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องความสำคัญและบทบาทการคุ้มครองเงินฝาก ในหัวข้อ “SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ – READ AND WRAP UP” เชิญชวนประชาชนร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเล่าเรื่องความสำคัญและบทบาทการคุ้มครองเงินฝากในรูปแบบที่ตนเองถนัด เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท ส่งผลงานได้ถึง 31 ตุลาคมนี้ โดยผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/dpathailand

นอกจากแคมเปญประชาสัมพันธ์นี้แล้ว ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ สคฝ. เตรียมเดินสายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย เพราะนักศึกษาเป็นวัยที่จะเริ่มต้นก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน ซึ่งควรจะมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสาระดีๆเกี่ยวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ที่ เว็บไซต์ www.dpa.or.th และแฟนเพจเฟชบุ๊ค www.facebook.com/dpathailand

 

“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คุ้มครอง เพื่อคุณ”

Leave A Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *